خوش آمدید! من محمد هستم

متخصص شبکه های کامپیوتری

کافیست با من تماس بگیرید روی پروژه شما کار خواهم کرد

درباره من

Mohammad Rahmanian

Current Location Iran,Fars

Language English & persian

Network Engineer & Information Technology Expert

Fars Science and Research branch of Islamic Azad University

  • MCSE 2003Rating 5
  • MCITPRating 3
  • CCNARating 4
  • MTCNARating 5
  • MTCRERating 5
  • Elastix Rating 4
  • آدرس: فارس
  • شماره تماس: 09173912878
  • وبسایت من: www.takbaran.ir